Cần Thơ: Năm 2019, sẽ đào tạo nghề cho hơn 5.500 lao động nông thôn

Thảo luận trong 'Việc làm - Tuyển dụng'

 1. gngocha95

  gngocha95 Active Member

  Năm 2019, TP Cần Thơ sẽ đào tạo nghề cho 5.520 lao động nông thôn với nguồn kinh phí dự kiến là 12 tỷ đồng, tập trung đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho các đối tượng chính sách xã hội và người lao động trên địa bàn thành phố chưa có việc làm, việc làm chưa ổn định có nhu cầu học nghề để giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống.

  Trên 80% lao động có việc làm sau khi học nghề


  Khắc phục stress, dung hòa mối quan hệ công việc và gia đình, xem ngay http://suckhoemoitruong.com.vn/tin-tuc-24h/8-cach-khac-phuc-stress-trong-cong-viec-id24783n.html

  Theo ông Châu Hồng Thái, PGĐ – Sở LĐ-TB&XH TP. Cần Thơ, thời gian qua, Cần Thơ xác định đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng, huy động cả hệ thống chính trị tham gia nhằm tái cơ cấu nông nghiệp nông thôn, giúp lao động nông thôn nâng cao kiến thức, kỹ năng, tăng năng suất lao động, góp phần tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

  Các ban, ngành, đoàn thể có sự phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, tư vấn học nghề. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình, linh động mở nhiều lớp đào tạo tại các xã vùng sâu, vùng xa tạo điều kiện thuận tiện để người dân học nghề. Chỉ tiêu về đào tạo nghề cho lao động nông thôn hàng năm tăng thêm về số lượng, chất lượng từng được nâng lên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nâng lên đã giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững, nhiều lao động có cơ hội chuyển đổi ngành nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.

  Tại hội nghị triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn TP.Cần Thơ năm 2019, ông Đào Minh Lợi - Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp cho biết: Năm 2019, Cần Thơ sẽ dạy nghề cho 5.520 người ( trong đó: Dạy nghề trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 03 tháng: 5.520 (3913) người; Dạy nghề trình độ trung cấp theo nhu cầu đề xuất của địa phương) và Giải quyết việc làm: 3.149 người, chiếm 80.5% trong tổng số lao động được hỗ trợ dạy nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng. Với tổng nguồn kinh phí dự kiến là 12 tỷ đồng, được trích từ ngân sách địa phương.

  Góp phần giảm nghèo bền vững

  Năm 2019, tiếp tục tăng cường quán triệt tinh thần Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3205/QĐUBND ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thành phố Cần Thơ đến năm 2020 làm tăng cường nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức trong việc thực hiện tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt hiệu quả.

  Đồng thời tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ đối với lao động nông thôn tham gia học nghề, để người dân hiểu rõ về lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tham gia học nghề góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

  Nhằm đảm bảo tính hiệu quả cao nhất trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Sở LĐ-TB&XH TP.Cần Thơ đã tổ chức khảo sát, rà soát, cập nhật thông tin nhu cầu học nghề của người lao động; nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh nghiệp; năng lực đào tạo của các cơ sở dạy nghề trên địa bàn; để từ đó xây dựng danh mục nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển Kinh tế - Xã hội của từng quận, huyện và của người lao động. Tập trung xây dựng mô hình điểm để chỉ đạo, rút kinh nghiệm trong xây dựng mô hình đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, đặc biệt nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả.

  Theo đó, Cần Thơ tập trung đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn đủ trình độ, năng lực vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, thủ công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, dự án đầu tư lớn và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để chuyển đổi nghề.

  Đào tạo nghề nông nghiệp cho một bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. Góp phần nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo, nâng cao tỷ lệ giảm nghèo và giảm nghèo bền vững đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn của thành phố, về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020...

  Nguồn: https://nld.com.vn/
  :
  Đang tải...
 2. ableig

  ableig Member

  Nên C đã gọi điện cho bên E để đổi hàng rồi sỉ đồ lót chipi mượt lắm

Chia sẻ trang này